Erik

Erik

Binnenkort

We willen deze plugin graag gebruiken om informatie te verzamelen en vragen om een vrijwillige donatie, alleen is het minimum bedrag €0,50.

Lennard

Lennard

· · Bewerkt
·

Zodat je hetzelfde formulier ook kunt gebruiken voor het bestellen van gratis diensten en producten.

totaal 1 stem
Philip Beekman
Philip Beekman

Philip Beekman

· · Bewerkt
·

Ik zou dit ook handig vinden, omdat er ook mensen zijn die wel een order willen plaatsen maar rechtstreeks van hun eigen bankrekening willen betalen.

totaal 1 stem
Philip Beekman
Lieke

Lieke

·
·

Dit zou fantastisch zijn zo dat het formulier overal voor inzetbaar is

nog geen stemmen
Lennard

Lennard

·
·

Wanneer wordt deze update beschikbaar verwacht?

nog geen stemmen
Pieter Naber @ Mantix

Pieter Naber @ Mantix

·
·

Ik had dit vandaag weer nodig, dus even zelf de wijziging doorgevoerd.

Ik raad niet aan om dit direct over te nemen, zo is de functie "sendEmail" overgenomen uit een andere class, en dubbele code is nooit heel fijn. Maar dit werkt wel :-)

Ik heb het volgende aangepast:

classes\Form.php, regel 746 vervangen door: if ($totalPrice > 0) { $order = $mollie->post('orders', $orderData); } else { $order = (object) array( 'id' => $rfmpId, 'mode' => substr($apiKey, 0, 4), 'status' => 'paid', 'amount' => (object) array( 'currency' => 'EUR', 'value' => '0,00', ), '_links' => (object) array( 'checkout' => (object) array( 'href' => $redirect . 'payment=' . $rfmpId, ), ), ); }

classes\Form.php, na bovenstaande aanpassing regel 779, toegevoegd: if ($totalPrice == 0) { // send emails $this->sendEmail($postId, $order->status, $registrationId, $order, 'customer'); $this->sendEmail($postId, $order->status, $registrationId, $order, 'merchant'); }

classes\Form.php, na bovenstaande aanpassingen regel 812 vervangen door: if ($totalPrice > 0) { $payment = $mollie->post('payments', $paymentData); } else { $payment = (object) array( 'id' => $rfmpId, 'method' => 'nopayment', 'mode' => substr($apiKey, 0, 4), 'status' => 'paid', 'amount' => (object) array( 'currency' => $currency, 'value' => number_format($totalPrice, $decimals, '.', ''), ), '_links' => (object) array( 'checkout' => (object) array( 'href' => $redirect . 'payment=' . $rfmpId, ), ), ); }

classes\Form.php, na bovenstaande aanpassingen regel 846, toegevoegd: if ($totalPrice == 0) { // send emails $this->sendEmail($postId, $payment->status, $registrationId, $payment, 'customer'); $this->sendEmail($postId, $payment->status, $registrationId, $payment, 'merchant'); }

classes\Form.php, na bovenstaande aanpassingen regel 924: ` private function sendEmail($post, $status, $registrationId, $payment, $type) { if (!in_array($status, ['paid', 'expired', 'canceled', 'charged_back'])) { return; }

  $status = str_replace('_', '', $status);

  $enabled = get_post_meta($post, '_rfmp_enabled_' . $status . '_' . $type, true);
  if ($enabled != '1') {
    return;
  }

  $currency  = get_post_meta($post, '_rfmp_currency', true) ?: 'EUR';
  $decimals  = $this->helpers->getCurrencies($currency);
  $symbol   = $this->helpers->getCurrencySymbol($currency);
  $vatSetting = get_post_meta($post, '_rfmp_vat_setting', true);

  $registration = $this->db->get_row("SELECT * FROM {$this->mollieForms->getRegistrationsTable()} WHERE id=" .
                    (int) $registrationId);

  $priceOptionString  = [];
  $priceOptionInterval = null;
  $priceOptionTable  = '<table style="width:100%"><tr><td></td><td><strong>' .
              __('Description', 'mollie-forms') . '</strong></td><td><strong>' .
              __('Price', 'mollie-forms') . '</strong></td><td><strong>' .
              __('Subtotal', 'mollie-forms') . '</strong></td></tr>';
  $priceOptionTableVat = '<table style="width:100%"><tr><td></td><td><strong>' .
              __('Description', 'mollie-forms') . '</strong></td><td><strong>' .
              __('Price', 'mollie-forms') . '</strong></td><td><strong>' . __('VAT', 'mollie-forms') .
              '</strong></td><td><strong>' . __('Subtotal', 'mollie-forms') . '</strong></td></tr>';

  $subtotal = 0;
  $total  = 0;
  $totalVat = 0;

  $priceOptions = $this->db->get_results("SELECT * FROM {$this->mollieForms->getRegistrationPriceOptionsTable()} WHERE registration_id=" .
                      (int) $registrationId);
  foreach ($priceOptions as $priceOption) {
    $optionPrice = $priceOption->price * $priceOption->quantity;

    if ($vatSetting === 'excl') {
      $optionVat = ($priceOption->vat / 100) * $optionPrice;
      $total   += $optionVat;
    } else {
      $optionVat = ($priceOption->vat / (100 + $priceOption->vat)) * $optionPrice;
    }

    $subtotal += $optionPrice;
    $total  += $optionPrice;
    $totalVat += $optionVat;

    $priceOptionString[] = $priceOption->quantity . 'x ' . $priceOption->description;

    if ($priceOptionInterval === null) {
      $priceOptionInterval = $priceOption->frequency_value . ' ' . $priceOption->frequency;
    }

    $priceOptionTable  .= '<tr><td>' . $priceOption->quantity . 'x</td><td>' . $priceOption->description .
                '</td><td>' . $this->helpers->getCurrencySymbol($priceOption->currency ?: 'EUR') .
                ' ' . number_format($priceOption->price, $decimals, ',', '') . ' ' .
                $this->helpers->getFrequencyLabel($priceOption->frequency_value . ' ' .
                                 $priceOption->frequency) . '</td><td>' .
                $this->helpers->getCurrencySymbol($priceOption->currency ?: 'EUR') . ' ' .
                number_format($subtotal, $decimals, ',', '') . '</td></tr>';
    $priceOptionTableVat .= '<tr><td>' . $priceOption->quantity . 'x</td><td>' . $priceOption->description .
                '</td><td>' . $this->helpers->getCurrencySymbol($priceOption->currency ?: 'EUR') .
                ' ' . number_format($priceOption->price, $decimals, ',', '') . ' ' .
                $this->helpers->getFrequencyLabel($priceOption->frequency_value . ' ' .
                                 $priceOption->frequency) . '</td><td>' .
                $this->helpers->getCurrencySymbol($priceOption->currency ?: 'EUR') . ' ' .
                number_format($optionVat, $decimals, ',', '') . '</td><td>' .
                $this->helpers->getCurrencySymbol($priceOption->currency ?: 'EUR') . ' ' .
                number_format($optionPrice, $decimals, ',', '') . '</td></tr>';
  }

  $priceOptionTable .= '<tr><td colspan="3"><strong>' . __('Total', 'mollie-forms') .
             '</strong></td><td><strong>' . $symbol . ' ' . number_format($total, $decimals, ',', '') .
             '</strong></td></tr></table>';


  if ($vatSetting == 'excl') {
    $priceOptionTableVat .= '<tr><td colspan="4"><strong>' . __('Subtotal', 'mollie-forms') .
                '</strong></td><td><strong>' . $symbol . ' ' .
                number_format($subtotal, $decimals, ',', '') . '</strong></td></tr>';
    $priceOptionTableVat .= '<tr><td colspan="4"><strong>' . __('VAT', 'mollie-forms') .
                '</strong></td><td><strong>' . $symbol . ' ' .
                number_format($totalVat, $decimals, ',', '') . '</strong></td></tr>';
  }

  $priceOptionTableVat .= '<tr><td colspan="4"><strong>' . __('Total', 'mollie-forms') .
              '</strong></td><td><strong>' . $symbol . ' ' .
              number_format($total, $decimals, ',', '') . '</strong></td></tr></table>';

  $createdAt = new DateTime($registration->created_at, wp_timezone());

  $data  = [];
  $search = [
    '{rfmp="amount"}',
    '{rfmp="interval"}',
    '{rfmp="status"}',
    '{rfmp="payment_id"}',
    '{rfmp="method"}',
    '{rfmp="form_title"}',
    '{rfmp="created_at"}',
    '{rfmp="priceoption"}',
    '{rfmp="priceoption_table"}',
    '{rfmp="priceoption_table_vat"}',
    '{rfmp="url"}',
    '{rfmp="registration_id"}',
  ];
  $replace = [
    $this->helpers->getCurrencySymbol($payment->amount->currency) . ' ' . $payment->amount->value,
    $this->helpers->getFrequencyLabel($priceOptionInterval, true),
    $status,
    $payment->id,
    $payment->method ?: '-',
    get_the_title($post),
    wp_date(get_option('date_format') . ' ' . get_option('time_format'), $createdAt->getTimestamp()),
    implode(', ', $priceOptionString),
    $priceOptionTable,
    $priceOptionTableVat,
    $payment->redirectUrl,
    $registrationId,
  ];

  $fields = $this->db->get_results("SELECT * FROM {$this->mollieForms->getRegistrationFieldsTable()} WHERE registration_id=" .
                   (int) $registrationId);
  foreach ($fields as $row) {
    if ($row->type === 'email') {
      $data['to_email'] = $row->value;
    }

    $data[$row->field] = $row->value;
    $search[]     = '{rfmp="' . trim($row->field) . '"}';

    if ($row->type === 'checkbox') {
      $replace[] = $row->value === '1' ? __('Yes', 'mollie-forms') : __('No', 'mollie-forms');
    } else {
      $replace[] = $row->value;
    }
  }

  $email = get_post_meta($post, '_rfmp_email_' . $status . '_' . $type, true);
  $email = str_replace($search, $replace, $email);
  $email = str_replace(['http://', 'https://'], '//', $email);
  $email = str_replace('//', (is_ssl() ? 'https://' : 'http://'), $email);
  $email = nl2br($email);

  $subject = get_post_meta($post, '_rfmp_subject_' . $status . '_' . $type, true);
  $subject = str_replace($search, $replace, $subject);

  $fromname = get_post_meta($post, '_rfmp_fromname_' . $status . '_' . $type, true);
  $fromemail = get_post_meta($post, '_rfmp_fromemail_' . $status . '_' . $type, true);
  $fromemail = explode(',', trim($fromemail));

  if ($type == 'merchant') {
    $to = get_post_meta($post, '_rfmp_toemail_' . $status . '_' . $type, true) ?: $fromemail;
  } else {
    $to = $data['to_email'];
  }

  $headers[] = 'From: ' . $fromname . ' <' . $fromemail[0] . '>';
  $headers[] = 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8';

  wp_mail($to, $subject, $email, $headers);
}`

templates/metaboxes/priceOptions.php, regel 10: Pas min="0.50" aan naar min="0.00"

Doe er je voordeel mee :-)

nog geen stemmen
Nick van Wobbie.nl

Nick van Wobbie.nl

· · Bewerkt
·

Merged Keuze mogelijkheid voor gratis betaling = eigenlijk geen betaling into this item

Created by: Ruben Budding

Goedemiddag Wobbie,

Jullie hebben echt een mooie plugin gebouwd. We willen hem graag gebruiken voor een inschrijfformulier voor onze tennisvereniging. Nu is alleen de vraag of het mogelijk is of er moet er een wens ingediend worden.

Stel je hebt een keuze wel of niet mee doen met de BBQ tijdens het toernooi.

 1. Wel met een bbq kost €7,50
 2. Zonder bbq maar wel aanmelden via het formulier is gratis.

Is dit mogelijk?

Alvast bedankt Met vriendelijke groet, Ruben Budding

totaal 1 stem
Rémon
Rémon

Rémon

· · Bewerkt
·

Ik een mooie feature voor 100% kortingscodes (reeds bestelde giftcards bijv.) Met een minimum bedrag niet te realiseren natuurlijk.

totaal 1 stem
Jan Van Herzele
Nick van Wobbie.nl

Nick van Wobbie.nl

·
·

Merged Registraties zonder betaling mogelijk maken into this item

Created by: Jesper

Ik zou graag een feature zien die het mogelijk maakt om een kortingscode van 100% te gebruiken. Het is momenteel niet mogelijk, maar ik zou graag een feature zien waarmee ik een kortingscode van 100% in kan voeren, waarmee vervolgens de betalingsmodule wordt overgeslagen, maar wel een registratie wordt gemaakt.

Zo is het dus mogelijk om een product gratis aan te bieden via de plugin.

nog geen stemmen
Je kunt @ gebruiken om iemand te noemen.

0 euro optie

totaal 13 stemmen
 • Nick van Wobbie.nl heeft item verplaatst naar bord Binnenkort

  1 jaar geleden
 • Nick van Wobbie.nl heeft item verplaatst naar bord Backlog

  1 jaar geleden
 • Erik heeft item verplaatst naar project Mollie Forms

  1 jaar geleden
 • Erik heeft het item aangemaakt

  1 jaar geleden